Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nam Thịnh

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsnamthinh@edu.viettel.vn